Menu

refsto

Πετρέλαιο | Οδηγίες-Συμβουλές

Πετρέλαιο θέρμανσης: Το πετρέλαιο θέρμανσης προέρχεται από το ίδιο σχεδόν κλάσμα απόσταξης του "αργού πετρελαίου" με το πετρέλαιο κίνησης αλλά δεν υπόκειται σε αποθείωση. 

Ο λόγος που δεν αποθειώνεται είναι οι μικρότερες απαιτήσεις ως προς την ποιότητα του καυσίμου των καυστήρων από αυτή των κινητήρων αλλά και από το γεγονός της μικρότερης συμμετοχής των οικιακών καυστήρων στην παγκόσμια ρύπανση σε σύγκριση με αυτή των κινητήρων των αυτοκινήτων.
Λόγω της μη αποθείωσης (αλλά και της χαμηλότερης φορολόγησης) το πετρέλαιο θέρμανσης είναι σημαντικά φθηνότερο του πετρελαίου κίνησης.

Πετρέλαιο κίνησης
Το πετρέλαιο κίνησης είναι κλάσμα της απόσταξης του "αργού πετρελαίου", το οποίο υπόκειται σε αποθείωση (διαδικασία κατά την οποία αφαιρούνται χημικές ενώσεις που περιέχουν θείο), καθώς η αυξημένη περιεκτικότητα σε θείο δημιουργεί κατά την καύση αυξημένες ποσότητες διοξειδίου του θείου, ένα τοξικό αέριο που είναι υπεύθυνο για το φαινόμενο της όξινης βροχής.

Τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξημένης ρύπανσης που παρατηρείται σε όλο τον πλανήτη, έχει μειωθεί σημαντικά η περιεκτικότητα του θείου στο πετρέλαιο κίνησης. Επιπλέον οι απαιτήσεις των νέων εξελιγμένων κινητήρων των οχημάτων (π.χ. turbo diesel) επιβάλλουν τη χρήση καλύτερου καυσίμου. Σε μερικούς μήνες αναμένεται και νέα μείωση του εμπεριεχόμενου θείου του πετρελαίου κίνησης από 0,0350 σε 0,0050 % κατά βάρος που ήδη ισχύει στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.Η διαδικασία της αποθείωσης έχει υψηλό κόστος με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται σημαντικά το τελικό κόστος του πετρελαίου κίνησης.

Πετρέλαιο ναυτιλίας
Το πετρέλαιο ναυτιλίας προέρχεται από βαρύτερο κλάσμα της απόσταξης του αργού πετρελαίου από το κίνησης και θέρμανσης. Είναι δηλαδή πιο δύσκαυστο. Δεν υπόκειται στη διαδικασία της αποθείωσης και δεν φορολογείται γι' αυτό είναι πολύ φθηνότερο των άλλων δύο ειδών πετρελαίου.

Διαχωρισμός των κατηγοριών
Χρώμα

To κράτος με σκοπό την προστασία των καταναλωτών αποφάσισε τον χρωματισμό των τριών ειδών πετρελαίου έτσι ώστε να διακρίνονται εύκολα.
Στο πετρέλαιο κίνησης δεν προστίθεται χρώμα και έχει το φυσικό του που είναι ανοιχτό κίτρινο ως ανοιχτό κιτρινοπράσινο και είναι διαυγές.
Στο πετρέλαιο θέρμανσης προστίθεται κόκκινη χρωστική (Sudan Red ή Euromarker) στο χρώμα του ρουμπινιού και είναι διαυγές.
Στο πετρέλαιο ναυτιλίας προστίθεται χρωστική που το καθιστά μαύρο και δεν είναι διαυγές.

Ιχνηθέτες
Για το διαχωρισμό των τριών κατηγοριών πετρελαίου από τους κρατικούς φορείς σε περίπτωση νοθείας προστέθηκαν μικρές ποσότητες χημικών ουσιών, οι ιχνηθέτες, που δεν είναι διακριτοί από τους καταναλωτές αλλά μπορούν να ανιχνευθούν με επιστημονικά όργανα. Με αυτόν τον τρόπο μετράται το ποσοστό νοθείας του ενός είδους πετρελαίου με κάποιο άλλο.

Στο πετρέλαιο κίνησης δεν τοποθετείται ιχνηθέτης.
Στο πετρέλαιο θέρμανσης τοποθετείται ο ιχνηθέτης Solvent Yellow 124.
Στο πετρέλαιο ναυτιλίας τοποθετείται ο ιχνηθέτης κινιζαρίνη.

Νοθεία
Η μεγάλη διαφορά στο τελικό κόστος (κυρίως λόγω της φορολόγησης) των τριών ειδών έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των περιπτώσεων νοθείας από επιτήδειους.
Έχουν καταγραφεί αρκετές περιπτώσεις όπου το πετρέλαιο αποχρωματίσθηκε με σκοπό την πώλησή του ως ακριβότερου είδους πετρελαίου και λιγότερες όπου επιτεύχθηκε και η απομάκρυνση του ιχνηθέτη.
Αυτό που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους επίδοξους νοθευτές είναι η απομάκρυνση του θείου καθώς η αποθείωση απαιτεί εξειδικευμένες και υψηλού κόστους εγκαταστάσεις που διαθέτουν μόνο τα διυλιστήρια.
Το πετρέλαιο θέρμανσης νοθεύεται σχεδόν αποκλειστικά με ναυτιλίας που έχει υποστεί αποχρωματισμό.

Προβλήματα από το νοθευμένο πετρέλαιο θέρμανσης

Το νοθευμένο πετρέλαιο θέρμανσης δημιουργεί τα ακόλουθα προβλήματα :
Χαμηλότερη απόδοση του καυστήραΦθορές σε μέρη του καυστήρα και της καπνοδόχου από τα προϊόντα καύσης των αυξημένων θειούχων οργανικών ενώσεων
Κάλυψη του εσωτερικού τμήματος της καπνοδόχου με προϊόντα ατελούς καύσης του πιο δύσκαυστου πετρελαίου ναυτιλίας (μάκα)
Αύξηση της κάπνας στην έξοδο της καπνοδόχου (μαύρισμα της ταράτσας κτλ.).
Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι τα ίδια ακριβώς προβλήματα παρατηρούνται και από άλλες αιτίες, όπως: η απορύθμιση του καυστήρα, η κατακάθιση νερού και μούργας σε δεξαμενή που έχει πολύ καιρό να καθαριστεί, κ.α.
Τι γίνεται όταν διαπιστώνουμε ότι ο καυστήρας δεν αποδίδει τα αναμενόμενα

Η παρακάτω προτεινόμενη διαβάθμιση ενεργειών προκύπτει από τους ποιοτικούς ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί σε μεγάλο αριθμό δειγμάτων πετρελαίου θέρμανσης από οικιακούς καυστήρες. Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν παρατηρήθηκε πρόβλημα με την ποιότητα του καυσίμου, επομένως τα αίτια της χαμηλής απόδοσης προέρχονταν κυρίως από ελλιπή συντήρηση του συστήματος θέρμανσης.
Ελέγχουμε τα σώματα (πιθανή εξαέρωση).
Καλούμε το κατάλληλο συνεργείο για τη συντήρηση του καυστήρα, για τυχόν ρυθμίσεις.
Ελέγχουμε την δεξαμενή για τυχόν νερό ή διάφορες ακαθαρσίες στον πυθμένα, που πιθανόν διοχετεύονται στον καυστήρα.
Λαμβάνουμε δείγμα από το πετρέλαιο θέρμανσης και το εξετάζουμε ως προς τις παραμέτρους που ορίζονται από τη νομοθεσία.

Τι πρέπει να προσέχει ένας διαχειριστής
Η δεξαμενή του πετρελαίου πρέπει να έχει δυνατότητα εξυδάτωσης, δηλαδή να υπάρχει τάπα στο κάτω μέρος της από όπου μπορούν να απομακρυνθούν νερά, σκουριές και μούργα.
Το σημείο λήψης του καυσίμου από τη δεξαμενή προς τον καυστήρα να βρίσκεται τουλάχιστον 5 πόντους πάνω από τον πυθμένα της, έτσι ώστε να μη διοχετεύονται προς τον καυστήρα νερά και μούργα.
Μια φορά το χρόνο να πραγματοποιείται εξυδάτωση της δεξαμενής και να ελέγχεται για τυχόν ιζήματα καθώς και για το αν χρειάζεται καθάρισμα.
Ο καυστήρας να συντηρείται τακτικά από κατάλληλο συνεργείο και να τηρείται αρχείο συντήρησής του.
Κατά την παραλαβή νέου πετρελαίου να ελέγχεται το καύσιμο ως προς το χρώμα (κόκκινο του ρουμπινιού) και τη διαύγειά του. Αν για κάποιο λόγο υπάρχουν υπόνοιες, να συλλέγεται δείγμα από τη μάνικα, έτσι ώστε να μην αναμιγνύεται το παλιό με το νέο καύσιμο.

Βελτιωτικά - Αντιπηκτικά πετρελαίου Θέρμανσης
Τι είναι τα βελτιωτικά καυσίμου;
Είναι μίγματα χημικών ουσιών που περιέχουν οξυγόνο, το οποίο βοηθά στην καλύτερη καύση του καυσίμου.
Χρειάζεται να προσθέσουμε βελτιωτικό στο πετρέλαιο;
Αν το πετρέλαιο θέρμανσης πληροί τις κρατικές προδιαγραφές δεν απαιτείται η προσθήκη βελτιωτικού καύσης.

Τι είναι τα αντιπηκτικά;
Είναι μίγματα χημικών ουσιών που βοηθούν τη διάλυση των βαρύτερων κλασμάτων του πετρελαίου στη μάζα του. Κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, πτώση της θερμοκρασίας κάτω από τους μείον πέντε βαθμούς Κελσίου (-5ο C) επιφέρει πήξη των εμπεριεχόμενων παραφινικών, τα οποία καθιζάνουν σε κηρώδη μορφή και φράζουν το σωλήνα εφοδιασμού του καυστήρα.

Χρειάζεται να προσθέτουμε αντιπηκτικά στο πετρέλαιο;

Για την περιοχή των Αθηνών, που στις περισσότερες περιπτώσεις η δεξαμενή καυσίμου είναι εντός του κτιρίου και κοντά στον καυστήρα, δεν απαιτείται χρήση αντιπηκτικού.
Για περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες και για εξωτερικές δεξαμενές καυσίμου, επιβάλλεται η χρήση του.

217
com_k2.item
(0 votes, average 0 out of 5)
Πετρέλαιο | Οδηγίες-Συμβουλές0 out of 51 based on 0 voters.


Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΤ ΕΜΠΟΔΙΩΝ Φωτιά στη θέρμανση »
επιστροφή στην κορυφή