Menu

refsto

Σχετικά με την καταμέτρηση της κατανάλωσης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση παραπόνων πελατών σχετικά με αυξημένες χρεώσεις λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, από τη Διεύθυνση Δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε. παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:


Η ΔΕΗ ΑΕ εφαρμόζει κατά κανόνα τετραμηνιαία καταμέτρηση στους πελάτες μικρής ισχύος Χαμηλής Τάσης και μηνιαία καταμέτρηση στους καταναλωτές Μέσης Τάσης καθώς και Χαμηλής με σημαντική κατανάλωση.
Βάσει αυτών προκύπτουν 24.000.000 περίπου λήψεις ενδείξεων ανά έτος, για τα 7,2 εκ. πελατών ΔΕΗ που ανήκουν στη Χαμηλή και Μέση Τάση, ενώ το σύνολο των λογαριασμών που εκδίδονται, μαζί με τους "έναντι" λογαριασμούς, ανέρχεται σε περίπου 44.000.000.

Σημαντικό μέρος των υπόψη ενδείξεων λαμβάνεται από ιδιώτες εργολάβους καταμέτρησης, το προσωπικό των οποίων γνωστοποιείται στη ΔΕΗ, ασφαλίζεται και, πριν αναλάβει καθήκοντα, ενημερώνεται από μόνιμους υπαλλήλους της επιχείρησης.

Οι κατά τόπους υπηρεσίες της ΔΕΗ ΑΕ προβαίνουν σε δειγματοληπτικό έλεγχο των μετρήσεων, που λαμβάνονται από εργολάβους και στην περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη τότε επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες (χρηματικά πρόστιμα), που προβλέπονται από την υπογραφείσα σύμβαση. Εάν παρά ταύτα ο εργολάβος δε συμμορφωθεί, καταγγέλλεται η σύμβαση και κηρύσσεται έκπτωτος, δηλαδή δε μπορεί να εργασθεί πάλι για την επιχείρηση.

Στην περίπτωση του Ορχομενού, διαπιστώθηκε, από τις υπηρεσίες μας, πλημμελής εκτέλεση καθηκόντων του τοπικού εργολάβου, επεβλήθησαν οι ποινικές ρήτρες και καταγγέλθηκε μονομερώς η σύμβασή του.

Εκτός όμως από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργείται ειδικά για τις μετρήσεις που λαμβάνονται από εργολάβους, γίνεται παράλληλα έλεγχος για το σύνολο των 24 εκ. μετρήσεων από το μηχανογραφικό σύστημα της επιχείρησης.
Συγκεκριμένα, ελέγχεται κάθε μέτρηση που καταχωρείται σε αυτό και στην περίπτωση που αυτή δε συνάδει με τις καταναλωτικές συνήθειες του συγκεκριμένου πελάτη τότε το σύστημα απορρίπτει τη μέτρηση και δεν προχωρά στην έκδοση λογαριασμού εάν προηγούμενα αυτή δεν επιβεβαιωθεί.

Παρά το γεγονός όμως ότι η επιχείρηση έχει σε ισχύ μηχανισμούς ελέγχου των λογαριασμών που εκδίδει, δεν είναι δυνατόν να εκμηδενισθεί η πιθανότητα καταχώρησης λανθασμένης ένδειξης. Οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται άμεσα από τη ΔΕΗ χωρίς να αδικηθεί κανείς.
Συγκεκριμένα για το έτος 2006, το ποσοστό των λανθασμένων καταχωρημένων ενδείξεων ανέρχεται σε λιγότερο από 3 ‰, δηλαδή 3 διορθωτικοί λογαριασμοί ρεύματος ανά 1.000 εκδοθέντες. Κατά το μεγαλύτερο μέρος, οι διορθώσεις γίνονται αυτεπάγγελτα.

Όλοι οι λογαριασμοί που διαπιστώνεται ότι εκδόθηκαν λανθασμένα διορθώνονται και στην περίπτωση μάλιστα που προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, αυτό είτε συμψηφίζεται στον επόμενο λογαριασμό είτε επιστρέφεται τοις μετρητοίς στον συμβεβλημένο με την επιχείρηση πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση όμως, ο μετρητής ενέργειας (ο οποίος σημειωτέον αποτελεί μια συσκευή υψηλής ακρίβειας) βρίσκεται στο ακίνητο του πελάτη και η ένδειξή του μπορεί να επαληθευτεί ακόμη και από τον ίδιο τον καταναλωτή.

Τέλος, η ΔΕΗ στην προσπάθειά της για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, έχει προχωρήσει στην αντικατάσταση των μετρητών των μεγάλων πελατών της (περίπου 8.000 πελάτες Μέσης Τάσης) με ηλεκτρονικούς, που έχουν τη δυνατότητα τηλεμέτρησης και παράλληλα, προχωρά σε πιλοτικές εφαρμογές τηλεμέτρησης, με προοπτική την επέκταση στο σύνολο των 7,2 εκ. πελατών της.
Οι ηλεκτρονικοί μετρητές (σε συνδυασμό με τηλεμέτρηση) μεταξύ άλλων επιτρέπουν την ελαχιστοποίηση των επισκέψεων υπαλλήλων - καταμετρητών στις ιδιοκτησίες των πελατών, την τιμολόγηση χωρίς την έκδοση "έναντι" λογαριασμών και την άμεση πληροφόρηση των πελατών με στοιχεία της κατανάλωσής τους.


Αθήνα, 8 Μαΐου 2007 Από το Γραφείο Τύπου
91
com_k2.item
(0 votes, average 0 out of 5)
Σχετικά με την καταμέτρηση της κατανάλωσης0 out of 51 based on 0 voters.


Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Hλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά απόβλητα
επιστροφή στην κορυφή