Menu

refsto

Σημαντικά στοιχεία για το νερό

leipsydria11Σημαντικά στοιχεία και τοποθετήσεις, για το μεγάλο πρόβλημα της Λειψυδρίας στην Ημερίδα του ECOCITY για τον Κύκλο Διαλόγου για το Νερό

Με τραγικές συνέπειες εξελίσσεται το μεγάλο πρόβλημα της Λειψυδρίας στη χώρα μας, όπου σε συνδυασμό με τον επηρεασμό της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, συμβάλλουν σημαντικά στο πρόβλημα ερημοποίησης γεωργικών εκτάσεων αλλά και υφαλμύρωσης όπως συμβαίνει σε πολλές περιοχές της χώρας.

Το ECOCITY συνέχισε τον Κύκλο Διαλόγου για το Νερό που ξεκίνησε την περασμένη Άνοιξη, με την Ημερίδα που έγινε στην Αθήνα στις 19 Οκτωβρίου, θέμα της οποίας ήταν η Λειψυδρία. Σημαντικές προσωπικότητες από τον επιστημονικό, πολιτικό και κοινωνικό χώρο κατέθεσαν τον προβληματισμό τους για την αδυναμία λήψης μέτρων, μέσα από σημαντικές τοποθετήσεις και στοιχεία.

Ξάφνιασαν τα στοιχεία για την στάση των πολιτών, όπως εμφανίζονται στην ποιοτική έρευνα που παρουσίασε ο Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Πανηγυράκης. Σύμφωνα με τα συμπεράσματά της οι κάτοικοι στην ΑΘΗΝΑ δεν έχουν παιδεία στην χρήση και διαχείριση του Νερού, το 93% θεωρεί ότι πληρώνει για νερό που δεν πίνεται, ενώ μεγάλο ποσοστό (76%) εκτιμά πως η ποιότητα του Νερού είναι καταστρεπτική για την υγεία. Αξιόλογη αναφορά είναι ότι στο σύνολο του ζητά να καταργηθούν οι πισίνες. Στην Περιφέρεια ο Πολίτης καταναλώνει αναγκαστικά ότι του δίνεται και σχεδόν όλοι (97%) αναφέρουν πως δεν ξέρουν τι νερό πίνουν. Σημαντική είναι και η συνειδητοποίηση του προβλήματος ανάλογα με τον τόπο, κάτι που δηλώνει την διαφοροποίηση από περιοχή σε περιοχή σύμφωνα με το πρόβλημα της έλλειψης νερού που υπάρχει. Έτσι περιοχές όπως η Αργολίδα, η Θεσσαλία και η Κρήτη έχουν πλήρη κατανόηση των συνεπειών της λειψυδρίας, ενώ οι κάτοικοι σε περιοχές πλούσιες σε νερό ή προστατευμένες από έργα και μέτρα δεν επιδεικνύουν σεβασμό στην προφύλαξη και μη σπατάλη του πολυτιμότερου αγαθού για τη ζωή μας.


Ο κ. Φυτιάνος, Αν. Καθηγητής του ΑΠΘ και αντιπρόεδρος του ΔΣ του ECOCITY, τόνισε πως το 50% των εδαφών της Κρήτης αλλά και το 35% των εδαφών σε ολόκληρη την Ελλάδα βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο ερημοποίησης, με επιπτώσεις στην οικονομία και στο δημογραφικό της χώρας. Έντεκα νησιά των Κυκλάδων, εννιά της Δωδεκανήσου και πολλές περιοχές της Κρήτης θα αντιμετωπίσουν φέτος οξύ πρόβλημα νερού. Σε ορισμένα νησιά του Νότιου Αιγαίου, των Κυκλάδων, το μέσο ετήσιο ύψος βροχής δεν φτάνει ούτε στο μισό της αντίστοιχης μέσης τιμής του ελλαδικού χώρου που είναι της τάξης των 700 χιλιοστών, ενώ το ποσό που καταβάλλει το Δημόσιο για τους «νερουλάδες» εκτοξεύτηκε από τα 1.245.000 ευρώ το 1997 στα 11.200.000 ευρώ το 2007. Η πλειονότητα των υπόγειων υδροφορέων (κυρίως στα μικρά νησιά) δεν μπορούν εύκολα να συγκρατήσουν το νερό που κατεισδύει από τις επιφανειακές απορροές, αφού δεν έχουν ομαλό αλλά ιδιαίτερα έντονο ανάγλυφο με μεγάλες κλίσεις της επιφάνειας του εδάφους.

Ο Διευθυντής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα κ. Ιερόθεος Παπαδόπουλος επισήμανε τα ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας και κυρίως προστασίας των υδατικών πόρων που έχουν αποκτήσει ζωτική σημασία και δεν αφορούν μόνο το περιβάλλον αλλά επηρεάζουν τομείς οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κατεύθυνσης. Αγγίζουν τους τομείς της υγείας, της εξωτερικής πολιτικής και της διεθνούς ασφάλειας και δεν είναι τυχαίο πως η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, σύμφωνα με έρευνα του ευρωβαρομέτρου, θέτει το περιβάλλον στο επίκεντρο του προβληματισμού της, ενώ ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που την απασχολεί είναι και η ρύπανση των υδάτων. Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της ΕΕ οφείλει να πρωτοστατήσει αλλά και να αποτελέσει παράδειγμα για την προστασία των υδατικών πόρων. Άλλωστε η γεωγραφική της θέση, όπως και ο τομέας της αγροτικής παραγωγής αποτελούν εξαιρετικά σημαντικούς παράγοντες αξιοποίησης υδατικών πόρων και δεν της επιτρέπουν να μην αναλάβει πρωτοβουλίες στο συγκεκριμένο τομέα.


Η Δρ. Αγγελική Καλλία-Αντωνίου, μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο για την ουσιαστική μείωση της κατανάλωσης νερού που μπορούν να διαδραματίσουν οι κατάλληλα ενημερωμένοι καταναλωτές και τον προσανατολισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε εκστρατείες ενημέρωσης των πολιτών και στην ανάγκη συστηματικής ενημέρωσης ειδικών ομάδων όπως γεωργών, νοικοκυριών και βιομηχανίας.

Τέλος ο κ. Κουμαντάκης αναφέρθηκε στο πρόβλημα των υδροβόρων καλλιεργειών. Οι αρδευόμενες εκτάσεις αυξάνονται συνεχώς και από 13 εκατ. στρέμματα το 1998, σήμερα έχουν αυξηθεί κατά 30%, με αποτέλεσμα να αυξάνεται με το χρόνο και η ζήτηση νερού. Στη Θεσσαλία αρδεύονται 2,5 εκατομ. στρέμματα (19% του συνόλου των αρδευόμενων εκτάσεων της Ελλάδας) και το 70% των εκτάσεων αυτών της Θεσσαλίας αρδεύονται από υπόγεια νερά με αποτέλεσμα την πτώση της υδροστατικής στάθμης κατά πολλές δεκάδες μέτρων, την μείωση των μόνιμων αποθεμάτων, την διείσδυση της θάλασσας και την εκδήλωση καθιζήσεων.

Τα συμπεράσματα της Ημερίδας θα σταλούν σε όλους τους αρμόδιους Φορείς για την συμμετοχή στον Διάλογο, μέχρι το επόμενο βήμα που έχει προγραμματίσει το ECOCITY για το πρώτο εξάμηνο του 2009, με θέμα την Διαχείριση των Υδατικών Πόρων.

Η Ημερίδα ήταν υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Και συνεργάσθηκαν το Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η Έδρα UNESCO για τη Βιώσιμη Διαχείριση των Υδάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών και η Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος.

www.ecocity.gr

Αν επιθυμείτε να δείτε τις διαθέσιμες ομιλίες πατήστε:

- Ομιλία κ. Κων/νου Φυτιάνου, Αν. Καθηγητή Εργαστηρίου Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, ΑΠΘ

- Ομιλία κ. Ιωάννη Κουμαντάκη, Ομότιμου Καθηγητή Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας, ΕΜΠ

- Ομιλία κ. Ιερόθεου Παπαδόπουλου, Διευθυντής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

- Ομιλία κ. Γιώργου Πανηγυράκη, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής του Διατμηματικού ΜΒΑ

- Ομιλία κα. Δρ Αγγελική Καλλίας-Αντωνίου, Δικηγόρος, Μέλος του ΔΣ του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης

- Ομιλία κ. Γιώργου Παυλικάκη, Δρ Διαχείρισης Οικοσυστημάτων, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ' Δ/νσης Δ.Ε. Αθήνας

359
com_k2.item
(0 votes, average 0 out of 5)
Σημαντικά στοιχεία για το νερό0 out of 51 based on 0 voters.


Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Φύλαγε το νερό σου, να έχεις το μισό »
επιστροφή στην κορυφή