Menu

refsto

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Για την εκτέλεση των απαραίτητων δοκιμών εγκατάστασης και ρύθμισης του ανελκυστήρα, ο ιδιοκτήτης της οικοδομής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του, υποβάλλει στην ΔΕΗ δήλωση «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ηλεκτροδότησης» από αδειούχο εγκαταστάτη τουλάχιστον Δ’ ειδικότητας θεωρημένη από τον αντίστοιχο συνδικαλιστικό φορέα ή από διπλωματούχο Μηχανικό ή πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ή πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.

Η ΔΕΗ χορηγεί προσωρινά ρεύμα, η παροχή του οποίου διακόπτεται αυτοδίκαια μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία παροχής, εφόσον δεν έχουν προσκομισθεί από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την οριστική ηλεκτροδότησή του.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

1. Αίτηση από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον διαχειριστή για την καταχώρηση του ανελκυστήρα στο μητρώο

2. Εάν ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο διαχειριστής είναι νομικό πρόσωπο τότε καταστατικό σύστασης επικυρωμένο, εφόσον η επιχείρηση είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή το ΦΕΚ δημοσίευσης εφόσον είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε

3. Εις διπλούν Δήλωση Συμμόρφωσης του εγκαταστάτη του ανελκυστήρα, θεωρημένη από τον επιτηρούντα αναγνωρισμένο φορέα

4. Πιστοποιητικά ελέγχου ή βεβαιώσεις αναγνωρισμένων φορέων που προβλέπονται από την Κ.Υ.Α.Φ.9.2/32803/1308/97(ΦΕΚ 815Β

5. Εις διπλούν Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του ή του διαχειριστή για την ανάθεση της συντήρησης σε αδειούχο συντηρητή.

6. Εις διπλούν Υπεύθυνη δήλωση του συντηρητή ότι αναλαμβάνει την συντήρηση του ανελκυστήρα

7. Μηχανολογικά σχέδια της εγκατάστασης του ανελκυστήρα, που εμφανίζουν τις κατόψεις φρέατος μηχανοστασίου – τροχαλιοστασίου κατά περίπτωση, την τομή/τομές φρέατος, τα ηλεκτρολογικά σχηματικά διαγράμματα των κυκλωμάτων ισχύος και ασφαλείας και στην περίπτωση υδραυλικών ανελκυστήρων το διάγραμμα του υδραυλικού κυκλώματος.

8. Συνοπτική τεχνική έκθεση με τα βασικά στοιχεία του ανελκυστήρα

9. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα προς θεώρηση, σφραγισμένο από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου

10. Οικοδομική άδεια επικυρωμένη

11. Παράβολο περίπου 40 € . (μέχρι της απόφασης για την καταβολή του παραβόλου η καταχώρηση του ανελκυστήρα θα γίνεται χωρίς αυτό, αλλά θα ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος ότι θα κληθεί να το καταβάλλει μόλις ορισθεί. Για αυτό θα ζητείται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο ότι έχει ενημερωθεί για αυτήν την υποχρέωση του και θα καταβάλλει άμεσα το σχετικό παράβολο μόλις ορισθεί).

 

Η δήλωση συμμόρφωσης του εγκαταστάτη, τα πιστοποιητικά ελέγχου, οι βεβαιώσεις αναγνωρισμένου φορέα, τα μηχανολογικά και τα ηλεκτρολογικά σχέδια της εγκατάστασης του ανελκυστήρα, η συνοπτική τεχνική έκθεση και το βιβλιάριο παρακολούθησης του ανελκυστήρα θα φέρουν πρωτότυπες σφραγίδες και υπογραφές φυσικών προσώπων με αναφορά στο νομικό πρόσωπο για το οποίο ενήργησαν και θα είναι σφραγισμένα από τον φορέα.

Όλα ανεξαιρέτως τα δικαιολογητικά θα φέρουν πρωτότυπη σφραγίδα ή και υπογραφή από τον έχοντα προς τούτο δικαίωμα (αιτούντα, μηχανικό, συντηρητή, αναγνωρισμένο φορέα). Έτσι τα σχέδια και τα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τους έχοντες το νόμιμο δικαίωμα υπογραφής.

Όλα ανεξαιρέτως τα δικαιολογητικά υποχρεωτικά θα είναι ή και στην Ελληνική γλώσσα (Οδηγία 95/16/ΕΚ-ΦΕΚ 815/Β/97, ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 & 81.2).

Όλα τα σχεδιαγράμματα θα είναι σχεδιασμένα, έτσι ώστε να τηρούνται οι κλίμακες, οι κανόνες σχεδιάσεως και να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα. Επίσης θα φέρουν πίνακα στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του ανελκυστήρα (θέμα σχεδίου, διεύθυνση κτιρίου εγκατάστασης του ανελκυστήρα, είδος ανελκυστήρα, θέση μηχανοστασίου, άτομα, στάσεις, όροφοι, συμβολισμοί, κλίμακα κ.λ.π.).

Ο συντηρητής ανελκυστήρων προκειμένου να ασκήσει την δραστηριότητα του θα πρέπει να πληροί δύο προϋποθέσεις.: Να είναι κάτοχος άδειας συντηρητή Δ’ ειδικότητας και να έχει άδεια συνεργείου συντήρησης.

Ένα Νομικό Πρόσωπο, μπορεί να δραστηριοποιηθεί στον τομέα της συντήρησης των ανελκυστήρων, με την προϋπόθεση ότι μεταξύ των προσώπων που θα στελεχώνουν το ή τα συνεργεία του θα υπάρχει απαραίτητα αδειούχος συντηρητής Δ’ ειδικότητας, ο οποίος θα υπογράφει το βιβλίο συντήρησης και όλα τα άλλα προβλεπόμενα έγγραφα και πιστοποιητικά καλής λειτουργίας, δηλαδή δεν μπορεί να υπογράφει μόνο το Νομικό Πρόσωπο αλλά και το φυσικό πρόσωπο που έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος συντηρητή Δ’ ειδικότητας.

Ισχύουσα Νομοθεσία:

Ø ΚΥΑ αριθ.οικ.3899/253/Φ.9.2/27-02-2002 (ΦΕΚ 291/Β/08-03-2002) "Συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων

Ø ΚΥΑ αριθ.οικ.32803/1308/Φ.9.2/1997 (ΦΕΚ 815/Β/11-9-1997) "Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων"

Ø Το αρ.πρωτ.Φ9.2/7192/505/12-7-2002 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης

Ø Το αρ.πρωτ.Φ9.2/16245/1076 π.ε./3-1-2003 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης

Το αρ.πρωτ.Φ9.2/6025/407/18-6-2004 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης

 

 

103
com_k2.item
(0 votes, average 0 out of 5)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ0 out of 51 based on 0 voters.


επιστροφή στην κορυφή