Menu

refsto

Ημερίδα για την ασφάλεια των ανελκυστήρων

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του ΤΕΕ - Τμήματος Μαγνησίας, στις 21.2.2001, ημερίδα με θέμα το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ασφάλεια των ανελκυστήρων, που διοργάνωσαν το ΤΕΕ - Τμήμα Μαγνησίας, το Περιφερειακό Τμήμα ΠΣΔΜΗ Νομού Μαγνησίας και η Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ), ενώ πήραν μέρος και οι εγκαταστάτες και συντηρητές της περιοχής

Την εκδήλωση χαιρέτισαν οι πρόεδροι του ΤΕΕ Μαγνησίας Ι. Πρίντζος και του Συλλόγου Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Μαγνησίας Κ. Πανταζάρας, ενώ το θέμα παρουσίασαν τα στελέχη της ΕΒΕΤΑΜ κ.κ. Παπασπύρου και Δημητριάδης.
Στην προσφώνηση του Πρόεδρου της ΕΒΕΤΑΜ Η. Ξηρακιά, καθώς και στην παρουσίαση των εισηγητών τονίστηκαν:
«Από 1 Ιουλίου 1999 υπάρχει ένα νέο τοπίο στο καθεστώς έγκρισης και λειτουργίας των ανελκυστήρων.
Είναι υποχρεωτική η οδηγία 95/16/ΕΚ, η οποία έχει ήδη ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία.
Δυστυχώς, αναγκαζόμαστε ως χώρα να προσαρμοστούμε σε Ευρωπαϊκές Oδηγίες για θέματα τα οποία ήδη αντιμετωπίζονταν με επάρκεια σε πολλές χώρες της Ευρώπης από πολλά χρόνια.
Oι υποχρεωτικές ρυθμίσεις ήταν ήδη καθεστώς και σε χώρες, όπως η Ισπανία, που εντάχθηκε στην Ε.Ε. μετά τη χώρα μας.
Παρά το ότι είναι υποχρεωτική η οδηγία, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει ακόμη επιβληθεί σε πλήρη ανάπτυξη στη χώρα μας.
Ήδη είχε δοθεί από την πολιτεία παράταση μέχρι 31.12.00 για να κλείσουν οι παλιές εκκρεμότητες, που ουσιαστικά δεν τηρήθηκε, αφού δεν εκδόθηκε η νέα υπουργική απόφαση, που θα ορίζει με σαφήνεια το νέο πλαίσιο και τον τρόπο εφαρμογής του.
Σήμερα ισχύει στη χώρα μας (ήδη από το 1989) η διαδικασία του περιοδικού ελέγχου το ανελκυστήρα ανά 5ετία, η οποία όμως δεν εφαρμόσθηκε ποτέ.
Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει η ετήσια ή ανά διετία επιθεώρηση των ανελκυστήρων ανάλογα με τις εβδομαδιαίες κινήσεις ή αν είναι ή όχι δημόσιου χαρακτήρα. Αναμένεται μέχρι τον Απρίλιο, η οριστικοποίηση της ρύθμισης για τον περιοδικό έλεγχο στην Ελλάδα.
Η πρόταση του υπουργείου είναι η 2ετία ή 3ετία.
Σύμφωνα με τη νέα οδηγία (95/16 ΕΚ) τον έλεγχο, την πιστοποίηση και την αδειοδότηση των ανελκυστήρων έχουν αναλάβει πλέον ειδικοί ανεξάρτητοι διαπιστευμένοι φορείς.
Στη χώρα μας έχουν αναγνωρισθεί, από το υπουργείο Ανάπτυξης έξι (6) οργανισμοί για τον έλεγχο των ανελκυστήρων, μεταξύ των οποίων και η ΕΒΕΤΑΜ.
Για την κάλυψη των αναγκών στην αγορά η εταιρεία διαθέτει ήδη παραρτήματα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και δίκτυο συνεργατών - επιθεωρητών σ� όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.
Η υπόθεση του ασφαλούς ανελκυστήρα είναι υπόθεση όλων μας.
Στο σχέδιο της νέας υπουργικής απόφασης προβλέπονται συγκεκριμένες ευθύνες για όλους, όπως πρόστιμα στους διαχειριστές των πολυκατοικιών ή ιδιοκτήτες που δεν καλούν τους αναγνωρισμένους φορείς για επιθεώρηση του ανελκυστήρα.
Oι πληροφορίες μας αναφέρουν πως πολλές χιλιάδες ανελκυστήρων λειτουργούν με προσωρινές άδειες ή δεν τηρούν στοιχειώδεις προϋποθέσεις ασφαλούς ανελκυστήρα, σύμφωνα με την 95/16/ΕΚ.
Το κόστος της επιθεώρησης είναι ελάχιστο και δεν υπερβαίνει τις 100.000 δρχ. Είναι ευθύνη όλων μας να επιβάλουμε ένα σύστημα ελέγχου αδειοδότησης και λειτουργίας των ανελκυστήρων που θα εξασφαλίζει την ασφαλή χρήση τους».

Πηγή τεε

106
com_k2.item
(0 votes, average 0 out of 5)
Ημερίδα για την ασφάλεια των ανελκυστήρων0 out of 51 based on 0 voters.


επιστροφή στην κορυφή