Menu

refsto

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 1995

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 1995 σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των ήδη εγκατεστημένων ανελκυστήρων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (95/216/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 155 δεύτερη περίπτωση,
Εκτιμώντας:

ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν στην επικράτειά τους την ασφάλεια των προσώπων και, ενδεχομένως, των οικιακών ζώων  ότι δεν υπάρχουν σε όλα τα κράτη μέλη οι κατάλληλοι μηχανισμοί που να εγγυώνται την ασφάλεια των ανελκυστήρων  ότι, παρά τις διαφορές στον αρχικό σχεδιασμό και την παλαιότητα αυτών των ανελκυστήρων, είναι δυνατόν να καθοριστεί ελάχιστος αριθμός σημείων προς έλεγχο που θα ισχύει για όλους τους εν λόγω μηχανισμούς  ότι ο εκσυγχρονισμός αυτός, χάριν ασφαλείας, είναι δυνατόν να κατανεμηθεί σε πολλά έτη,

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:
1. Να λάβουν, στο βαθμό που η ισχύουσα νομοθεσία δεν επαρκεί ακόμη για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παρούσας σύστασης, όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου:
- να εξασφαλισθεί επαρκής συντήρηση του συνόλου των ήδη εγκατεστημένων ανελκυστήρων,

- να βελτιωθεί η ασφάλειά τους στη βάση των αρχών που προβλέπονται στο παράρτημα της παρούσας σύστασης.
2. Να προσφύγουν σε μέτρα συμπληρωματικά προς τα προβλεπόμενα στο παράρτημα, εφόσον απαιτούνται για λόγους ασφαλείας.
Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 1995. Για την Επιτροπή

Martin BANGEMANN
Μέλος της Επιτροπής

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Προκαταρκτική παρατήρηση

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 81-1 και ΕΝ 81-2 όταν είναι δυνατό για τον υπολογισμό των αναφερομένων τιμών, συγκεκριμένα των διαστάσεων, των ανοχών, των ταχυτήτων ή των επιταχύνσεων.

1. Τοποθέτηση θυρών στους θαλάμους και, στο εσωτερικό των θαλάμων, συστήματος ένδειξης του ορόφου όπου ευρίσκεται ο θάλαμος.

2. Έλεγχος και, ενδεχομένως, αντικατάσταση των συρματόσχοινων ανάρτησης του θαλάμου.

3. Τροποποίηση του χειριστηρίου στάσης του θαλάμου έτσι ώστε να βελτιωθεί η ακρίβεια της στάθμης στάσης του θαλάμου και η επιβράδυνση να είναι προοδευτική.

4. Όργανα χειρισμού, τόσο στους θαλάμους όσο και στα πλατύσκαλα πρόσβασης, εύληπτα και εύχρηστα από μη συνοδευόμενα άτομα με ειδικές ανάγκες.

5. Τοποθέτηση ανιχνευτών ανθρώπων ή ζώων στις αυτόματες θύρες.

6. Στους ανελκυστήρες με ταχύτητα άνω των 0,6 m/s τοποθέτηση συστήματος αρπάγης για την προοδευτική επιβράδυνση πριν από τη στάση.

7. Τροποποίηση των συστημάτων συναγερμού έτσι ώστε να καθιστούν δυνατή τη μόνιμη σύνδεση με υπηρεσία άμεσης επέμβασης.

8. Αφαίρεση του αμιάντου, όταν υπάρχει, από τους μηχανισμούς πέδησης.

9. Εγκατάσταση διάταξης που να αποτρέπει τις ανεξέλεγκτες μετατοπίσεις προς τα άνω του θαλάμου.

10. Εγκατάσταση στους θαλάμους φωτισμού συναγερμού που να λειτουργεί σε περίπτωση αστοχίας της κυρίας πηγής ενέργειας. Ο χρόνος λειτουργίας του φωτισμού θα πρέπει να επαρκεί για να είναι δυνατή η κανονική επέμβαση της ομάδας απεγκλωβισμού.

Η εγκατάσταση αυτή θα πρέπει επίσης να επιτρέπει τη λειτουργία του συστήματος συναγερμού που προβλέπεται στο σημείο 7.

244
com_k2.item
(0 votes, average 0 out of 5)
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 19950 out of 51 based on 0 voters.


επιστροφή στην κορυφή