Menu

refsto

Περιοδικοί έλεγχοι ανελκυστήρων

Κανένας μας πλέον δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή του στα πολυώροφα κτίρια χωρίς την χρήση των ανελκυστήρων. Στην καθημερινότητά μας θεωρούμε δεδομένη την ύπαρξή τους. Τη λειτουργία τους και πάνω από αυτά την ασφάλειά τους.

Η σωστή και ασφαλής λειτουργία τους όμως προϋποθέτει σωστή εγκατάσταση, συνεχή έλεγχο και πάνω απ' όλα εναρμόνιση με τους εκάστοτε κανονισμούς και την ισχύουσα νομοθεσία.Αφορμή για το παρόν δημοσίευμα μας δίνει η ισχύουσα σήμερα νομοθεσία και συγκεκριμένα το άρθρο 15 της ΚΥΑ με αριθμ. Φ. 9-2/29362/1957 (ΦΕΚ Β/1797/21-12-2005) σύμφωνα με το οποίο οι ανελκυστήρες υποχρεωτικά υπόκεινται σε περιοδικούς ελέγχους από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα προκειμένου να εκδοθεί πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.Ο έλεγχος πραγματοποιείται στα πλαίσια της επιβεβαίωσης της καλής λειτουργίας με στόχο την βελτίωση της ασφάλειας. Κυρίως για τους παλιούς ανελκυστήρες και γι'αυτούς που λειτουργούν χωρίς στοιχεία νομιμότητας.Σύμφωνα με τη νομοθεσία πάντα καθορίζεται σταδιακά κατά κατηγορία ανελκυστήρων, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης του πρώτου περιοδικού ελέγχου, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Ισχύει από 21/12/05
Όλοι οι ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νομιμότητας
Ενός έτους......................Έως 21.12.2006

Όλοι οι ανελκυστήρες με προέγκριση εγκατάστασης
Διετής..................................Έως 21.12.2007

Ανελκυστήρες εγκατεστημένοι άνω της 40ετίας
Τριετής.................................Έως 21.12.2008

Ανελκυστήρες εγκατεστημένοι άνω της 30ετίας
Τετραετής...........................Έως 21.12.2009

Όλοι οι υπόλοιποι νεώτεροι ανελκυστήρες
Πενταετής...........................Έως 21.12.2010 

Η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώνεται σε δυο φάσεις.Την φάση του προελέγχου και την φάση του κυρίως ελέγχου με την έκδοση του πιστοποιητικού καλής λειτουργίας.Στην πρώτη φάση ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης του ακινήτου σε συνεργασία πάντα με τον αρμόδιο συντηρητή του ανελκυστήρα, επικοινωνεί με το φορέα και καταθέτει αίτηση ελέγχου.Παρουσία του συντηρητή του ανελκυστήρα γίνεται επιθεώρηση από το φορέα ο οποίος και παραδίδει γραπτά μια έκθεση αυτοψίας στην οποία αναφέρονται ελλείψεις ή προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο.Στη συνέχεια και εφ' όσον αποκατασταθούν οι ελλείψεις και γίνουν οι βελτιώσεις που ο φορέας όρισε ο φορέας προχωρεί στη δεύτερη φάση ελέγχου και εκδίδει το σχετικό πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, η δαπάνη για τον έλεγχο και πιστοποίηση από τον φορέα, κυμαίνεται μεταξύ 230,00 έως 350 ευρώ.Αυτό όμως που μας προκάλεσε πραγματική εντύπωση είναι το πόσες δυσκολίες βρήκαμε, πόσες "τρύπες" άνοιξαν, όταν προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε τη νομοθεσία για λογαριασμό των πελατών μας και πόσο ακριβά τελικά θα στοιχίσουν αυτοί οι περίφημοι περιοδικοί έλεγχοι.Σ' ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 200 κτιρίων στο Δήμο της Αθήνας.Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων ή επαγγελματικών χώρων στα εν λόγω κτίρια, δεν είχαν κανένα στοιχείο εγκατάστασης και λειτουργίας των ανελκυστήρων τους. Δεν ήξεραν αν υπήρχαν στοιχεία νομιμότητας, αν υπήρχε τεχνικός φάκελος, αν είχε καν άδεια λειτουργίας.Οι συντηρητές με τη σειρά τους σε ποσοστό πάνω από 50% των περιπτώσεων δεν είχαν στην διάθεσή τους ούτε αυτοί τα στοιχεία. Στοιχεία βρήκαμε μόνο στις εταιρίες που είχαν κάνει την εγκατάσταση και είχαν παραμείνει και ως συντηρητές.Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι "υπεύθυνοι" κατά τα άλλα συντηρητές δεν ήταν σε θέση να μας κατευθύνουν σωστά, ώστε στο πού θα βρούμε αυτά τα στοιχεία.Μας έστελναν στη ΔΕΗ, από τη ΔΕΗ στη Νομαρχία, από τη Νομαρχία στο Υπουργείο Ανάπτυξης και άντε πάλι από την αρχή. Είναι αξιοσημείωτο και το γεγονός ότι κανένας "υπεύθυνος" σε υπηρεσία ή στον ιδιωτικό τομέα δεν μας είπε με σιγουριά από πότε ισχύει ο νόμος αν πάρει παράταση ποιος τέλος πάντων θα την πληρώσει στο τέλος.Κατά τα άλλα οι προσφορές βελτίωσης των ανελκυστήρων, έπεσαν βροχή! Τα πακέτα καλοστημένα, οι τιμές υψηλές και κάπου ανάμεσα στις υψηλές τιμές για τις βελτιώσεις των ανελκυστήρων και το αστρονομικό κόστος για την δημιουργία τεχνικού φακέλου, το κόστος των 300 ευρώ περίπου που ζητά ο φορέας για την πιστοποίηση φαίνεται ασήμαντο.Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Το συνολικό κόστος είναι μεγάλο και ο διαχειριστής θα πρέπει να δώσει αγώνα να βρει άκρη, αν ο ανελκυστήρας του δεν έχει στοιχεία νομιμότητας.

35
com_k2.item
(0 votes, average 0 out of 5)
Περιοδικοί έλεγχοι ανελκυστήρων0 out of 51 based on 0 voters.


επιστροφή στην κορυφή