Menu

refsto

Το πρόγραμμα «Πρόσοψη» τώρα σε όλη την Ελλάδα

Η επιτυχία της εφαρμογής του προγράμματος «ΠΡΟΣΟΨΗ» στην πρωτεύουσα αλλά και η μεγάλη αποδοχή του από τους Αθηναίους πολίτες, ώθησε την πολιτεία, να προωθήσει την ένταξή του στα

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) όλων των περιφερειών της χώρας, δίνοντας σε όλους τους μεγάλους Δήμους, τη δυνατότητα να προχωρήσουν στον αστικό εξωραϊσμό και την αισθητική αναβάθμιση των προσόψεων των κτηρίων της πόλης τους.

Στην παρούσα φάση προετοιμάζεται και συντάσσεται το κατάλληλο νομοθετικό και διοικητικό πλαίσιο, το οποίο θα καταστήσει ευέλικτη και αποτελεσματική την λειτουργία των προγραμμάτων ανάπλασης προσόψεων στους ενδιαφερόμενους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) της χώρας

 

10 λόγοι για να συμμετάσχετε


:

10 λόγοι για να συμμετάσχετε

 1. Δικαιούνται επιδότηση στα κοινά κτίρια επί της αξίας των εργασιών αποκατάστασης σε μετρητά κατά την αποπεράτωση του έργου με μέγιστο ποσό επιδότησης τα 1.500 €, το οποίο φθάνει στα 2.000 €, όταν το ακίνητο είναι γωνιακό.
 2. Δικαιούνται επιδότηση στα νεοκλασικά κτίρια επί της αξίας των εργασιών αποκατάστασης σε μετρητά κατά την αποπεράτωση του έργου με μέγιστο ποσό επιδότησης τα 1.800 €, το οποίο φθάνει στα 2.400 €, όταν το ακίνητο είναι γωνιακό.
 3. Δικαιούνται επιδότηση επί του ποσού αντικατάστασης των κεραιών λήψεως τηλεοπτικού σήματος του κτιρίου και τοποθέτησης μιας κεντρικής κεραίας με μέγιστο ποσό επιδότησης τα 350 €.
 4. Δικαιούνται δωρεάν τεχνική υποστήριξη και αισθητικές συμβουλές από τους τεχνικούς του Δήμου για όλες τις εργασίες που θέλουν να εκτελέσουν.
 5. Δικαιούνται και νομική κάλυψη για κάθε θέμα που αφορά το πρόγραμμα (π.χ. συμπαράσταση στις γενικές συνελεύσεις των συνιδιοκτητών κτιρίων κλπ.).
 6. Δικαιούνται να αναθέσουν την εκτέλεση των έργων σε εταιρείες ή αναδόχους της αρεσκείας τους.
 7. Δεν απαιτείται να συντάξουν τεχνική έκθεση για το έργο τους, αυτή θα συνταχθεί δωρεάν από το πρόγραμμα «Πρόσοψη» (το κόστος της ανέρχεται περίπου σε ποσό κυμαινόμενο μεταξύ 1.000 και 3.000 €).
 8. Δεν απαιτείται να συντάξουν χρωματική μελέτη για το έργο τους, αυτή θα συνταχθεί δωρεάν από το πρόγραμμα «Πρόσοψη».
 9. Δικαιούνται άδεια εργασιών ανάπλασης της όψης του κτιρίου, δεδομένου ότι η έγκριση της τεχνικής έκθεσής τους από το πρόγραμμα «Πρόσοψη» επέχει θέση οικοδομικής άδειας.
 10. Δικαιούνται δωρεάν άδεια κατάληψης πεζοδρομίου, δεδομένου ότι δεν υποχρεώνονται να καταβάλουν δημοτικά τέλη για την κατάληψη.

Διαδικασία συμμετοχής

Στην οδό Βούλγαρη 11, από τις 09:00 το πρωί έως και τις 17:00 το απόγευμα, σε καθημερινή βάση, τα στελέχη του προγράμματος «ΠΡΟΣΟΨΗ» εξυπηρετούν πρόθυμα, φιλικά και άμεσα, όλους τους ενδιαφερόμενους για ενημέρωση (ή ένταξη κτηρίου) πολίτες. Η διαδικασία είναι απλή, σύντομη και τα οφέλη από την ένταξη πολλαπλά, τόσο για τους ιδιοκτήτες και το κτίριο, καθώς αυξάνεται η αντικειμενική αλλά και η αρχιτεκτονική του αξία, όσο και για τη πόλη η οποία ξανακερδίζει το στοίχημα του «εξωραϊσμού και της βιωσιμότητας». Σε καμία περίπτωση η μοναδική αυτή ευκαιρία δεν πρέπει να πάει χαμένη. Πρέπει όλοι μας να βοηθήσουμε την Αθήνα να αποκτήσει την χαμένη της ταυτότητα.

Πρώτο στάδιο


Πρώτο στάδιο

Συμπλήρωση Αίτησης συμμετοχής και Υποβολή Δικαιολογητικών.

Ο δικαιούχος υποβάλλει στα γραφεία υποδοχής κοινού του προγράμματος επί της οδού Βούλγαρη 11, στην Αθήνα:

 • Αίτηση σε έντυπο, που χορηγείται από την «ΠΡΟΣΟΨΗ»
 • Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνεται η δέσμευση των ενδιαφερομένων για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών :
  1. Απομάκρυνση των παράνομων επαγγελματικών και διαφημιστικών πινακίδων από τις προσόψεις των κτιρίων
  2. Μετακίνηση των κατόπτρων λήψης τηλεοπτικού σήματος από τους εξώστες στο δώμα σε θέσεις που δεν επηρεάζουν την αισθητική της όψης του κτιρίου
  3. Αντικατάσταση των ατομικών κεραιών τηλεοπτικού σήματος στο δώμα με κεντρική κεραία
 • Φωτογραφίες της όψης του κτιρίου. (Προαιρετικά από τον δικαιούχο, αλλιώς αναλαμβάνει τη διαδικασία αυτή η «ΠΡΟΣΟΨΗ»)
 • Απόφαση Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας ή αντίγραφο συμβολαίου ακινήτου (εάν είναι ένας ο ιδιοκτήτης) ή απόφαση διοικητικού συμβουλίου, εάν πρόκειται για ιδιοκτησία εταιρείας. Σε περίπτωση διατηρητέου απαιτείται η προσκόμιση της απόφασης χρήσεως ως διατηρητέου. Εάν υπάρχει διαχειριστής ή ιδιοκτήτης του ακινήτου, νόμιμα εξουσιοδοτημένος, η διαδικασία μπορεί να διεκπεραιωθεί από αυτόν.

Η αίτηση καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην «ΠΡΟΣΟΨΗ» για προέγκριση.

 

Δεύτερο ΣτάδιοΔεύτερο Στάδιο


Υποβολή Τεχνικού Φακέλου

Η αίτηση μετά την έγκρισή της υποβάλλεται στο τμήμα των Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών (1ος όροφος) για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου.

Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Αντίγραφο της έγκρισης
 • Σχέδιο της όψης του κτιρίου με διαστάσεις, όπου θα αναφέρονται σχηματικά και με ποσότητες (τ.μ. ή μέτρα μήκους ή τεμάχια) οι εργασίες που θα εκτελεστούν ή τεχνική έκθεση με πρόσφατες φωτογραφίες του κτιρίου, όπου περιγράφονται οι εργασίες, που θα εκτελεστούν και οι ποσότητες της κάθε εργασίας.
 • Προϋπολογισμός σε έντυπο με τις ποσότητες των εργασιών και τη συνολική δαπάνη της επιδότησης.
 • Χρωματική πρόταση
 • Υπεύθυνη δήλωση αστικής & ποινικής ευθύνης


Επαναλαμβάνουμε ότι η τεχνική έκθεση, η χρωματική πρόταση και ο προϋπολογισμός γίνονται δωρεάν από τους τεχνικούς της «ΠΡΟΣΟΨΗΣ».

Η απόφαση έγκρισης τεχνικής έκθεσης και επιδότησης εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του πλήρους φακέλου και επέχει θέσης οικοδομικής αδείας, οπότε δεν χρειάζεται ο ιδιώτης να βγάλει οικοδομική άδεια από την Πολεοδομία και έχει ισχύ έξι (6) μηνών. Εντός του χρονικού αυτού διαστήματος πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης που καθορίζονται από την Τεχνική Έκθεση, αλλιώς χάνεται το δικαίωμα επιδότησης.

-Ποσό επιδότησης

Το ποσό της επιδότησης καθορίζεται ως εξής :
α. Για τα κοινά κτίρια το μέγιστο ποσό επιδότησης είναι 1.500 €. Στην περίπτωση που σε κάποιο συγκεκριμένο κτίριο απαιτείται να αναπλασθούν τουλάχιστον δύο (2) όψεις του κτιρίου, τότε το μέγιστο ποσό της επιδότησης είναι 2.000 €.
β. Για τα διατηρητέα κτίρια το μέγιστο ποσό επιδότησης είναι 1.800 €. Στην περίπτωση που σε κάποιο συγκεκριμένο κτίριο απαιτείται να αναπλασθούν τουλάχιστον δύο (2) όψεις του κτιρίου, τότε το μέγιστο ποσό της επιδότησης είναι 2.400 €.
γ. Για την αντικατάσταση των κεραιών λήψης τηλεοπτικού σήματος από μία κεντρική κεραία το μέγιστο ποσό επιδότησης είναι 350 €.

Τρίτο ΣτάδιοΤρίτο Στάδιο


Διαδικασίες Περάτωσης & Επιδότησης.

A. Για την καταβολή της επιδότησης της ανάπλασης-αποκατάστασης των όψεων υποβάλλονται στην «ΠΡΟΣΟΨΗ»:

 • Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι οι εργασίες ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με τον τεχνικό φάκελο, που υποβλήθηκε και ότι εκτελέστηκαν οι εργασίες :
  α. Απομάκρυνση παράνομων επαγγελματικών και διαφημιστικών πινακίδων.
  β. Μετακίνηση κατόπτρων τηλεοπτικού σήματος από εξώστες στο δώμα.
  γ. Αντικατάσταση ατομικών κεραιών με κεντρική.
 • Φωτογραφίες των όψεων, μετά την αποκατάσταση, προσανατολισμένες σε πλήρη αντιστοιχία με αυτές του 1ου σταδίου (προαιρετικά από το δικαιούχο)..

B. Για την καταβολή της επιδότησης της αντικατάστασης των κεραιών λήψης τηλεοπτικού σήματος από μία κεντρική κεραία υποβάλλονται στην «ΠΡΟΣΟΨΗ»:
 • Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη κεντρικής κεραίας και των κατόπτρων λήψης τηλεοπτικού σήματος, ότι περαιώθηκαν οι εργασίες και ότι η εγκατάσταση λειτουργεί ικανοποιητικά.

Έγγραφα


Έγγραφα

Στους παρακάτω πίνακες θα βρείτε τα έγγραφα για κάθε φάση του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις επικοινωνήστε με Πρόγραμμα «πρόσοψη»
Βούλγαρη 11, Ομόνοια, Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-5203120-9
e-mail 1 : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
e-mail 2: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΑΙΤΗΣΗ Α' ΣΤΑΔΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ Β' ΣΤΑΔΙΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ Γ' ΣΤΑΔΙΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

 

ΠΗΓΗ Α.Ε.Δ.Α

62
com_k2.item
(1 vote, average 5.00 out of 5)
Το πρόγραμμα «Πρόσοψη» τώρα σε όλη την Ελλάδα5.00 out of 51 based on 1 voters.


Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ασφαλείς υπηρεσίες Στο 2,6% υποχώρησε το έλλειμμα »
επιστροφή στην κορυφή