Menu

refsto

Πράσινα ξενοδοχεία στην Κρήτη-Δυνατότητες και προοπτικές

Ανακοινώθηκε πρόσφατα από την Πολιτεία η επιχορήγηση των οικολογικών επενδύσεων σε τουριστικά καταλύματα που συμπεριλαμβάνουν τις επενδύσεις σε τομείς εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ) και εφαρμογών των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε αυτά, μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ.

Έτσι δίδεται η ευκαιρία στα τουριστικά καταλύματα να μειώσουν ή και να μηδενίσουν το οικολογικό τους αποτύπωμα, με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, των ορυκτών καυσίμων και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από αυτά.

Τα κτήρια των ξενοδοχείων και των άλλων τουριστικών καταλυμάτων καταναλώνουν σημαντικά ποσά ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τους σε ηλεκτρισμό, θέρμανση και ψύξη και είναι περισσότερο ενεργοβόρα από τα κτήρια των κατοικιών, των γραφείων ή των εμπορικών και βιομηχανικών κτηρίων.

Στην Κρήτη τα περισσότερα τουριστικά καταλύματα χρησιμοποιούν κυρίως ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο, υγραέριο και ηλιακή ενέργεια για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους. Οι ιδιοκτήτες τους μέχρι σήμερα δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των ορυκτών καυσίμων σε αυτά, λόγω του ότι το ενεργειακό τους κόστος είναι μόνο το 6 - 10% του ετήσιου λειτουργικού  κόστους του τουριστικού καταλύματος. Ετσι εστιάζουν τις προτεραιότητές τους σε άλλους τομείς. Ομως σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία (Ν. 3661/2008) σύντομα θα υποχρεωθούν να προβούν σε ενεργειακή επιθεώρηση των κτηρίων τους και στην ενεργειακή πιστοποίησή τους.

Ένα καλό παράδειγμα από την Αυστρία

Ένα πολύ καλό παράδειγμα πράσινου ξενοδοχείου με μηδενικές εκπομπές CO2, λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτό, υπάρχει στη Βιέννη της Αυστρίας, το ξενοδοχείο - Μπουτίκ STADTHALLE με 83 δωμάτια. Η κάλυψη όλων των ενεργειακών του αναγκών επιτυγχάνεται με μια σειρά τεχνολογιών ΕΞΕ και ΑΠΕ που χρησιμοποιεί  και οι οποίες περιλαμβάνουν:
α) Ηλιοθερμικό σύστημα παραγωγής θερμού νερού χρήσης.
β) Φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ηλεκτρισμού.
γ) Ανεμογεννήτριες για την παραγωγή ηλεκτρισμού.
δ) Αξιοποίηση της αβαθούς γεωθερμίας για θέρμανση και ψύξη.
ε) Φωτισμό LED σε όλο το ξενοδοχείο.
στ) Φυτεμένα δώματα και προσόψεις για τη βελτίωση του κλιματισμού.
ζ) Σύστημα αυτόματου ελέγχου της καταναλισκομένης ενέργειας.

Παράλληλα, το ξενοδοχείο έχει σύστημα συλλογής βρόχινου νερού και αξιοποίησής του στις τουαλέτες καθώς και σύστημα διαλογής των στερεών απορριμμάτων του και κομποστοποίησής τους. Τέλος διαθέτει 2 σταθμούς φόρτισης συσσωρευτών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Το ξενοδοχείο έχει βραβευθεί επανειλημμένα από την Αυστρία και την Ε.Ε. 

Εφαρμογές τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας σε υπάρχοντα ξενοδοχεία

Διάφορες οικονομικά βιώσιμες τεχνολογίες είναι σήμερα διαθέσιμες για την εξοικονόμηση θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας στα ξενοδοχεία και οι οποίες περιλαμβάνουν:
α) Θερμική μόνωση του κελύφους του κτηρίου. Χρήση διπλών υαλοπινάκων στα ανοίγματα.
β) Χρήση λαμπτήρων φωτισμού εξοικονόμησης ενέργειας και λαμπτήρων LED.
γ) Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού με αντλίες θερμότητος με υψηλό βαθμό απόδοσης.
δ) Συστήματα συμπαραγωγής θερμότητος και ηλεκτρισμού που ενδείκνυνται για μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα.
ε) Χρήση σύγχρονων καυστήρων - λεβήτων θέρμανσης.
στ) Έλεγχος της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα δωμάτια και στους χώρους του ξενοδοχείου. Χρήση συστημάτων BEMS.

Ανάλογα με το μέγεθος του ξενοδοχείου και τη λειτουργία του (εποχιακή ή μη) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ορισμένα από τα προαναφερθέντα συστήματα, αφού ληφθεί υπόψη και η επιδιωκόμενη ριζική ή μη ανακαίνισή του.

Εφαρμογές τεχνολογιών ΑΠΕ σε υπάρχοντα ξενοδοχεία

Διάφορες οικονομικά βιώσιμες τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι σήμερα διαθέσιμες και μπορούν να εφαρμοσθούν σε υπάρχοντα ( ή και νέα ) τουριστικά καταλύματα της Κρήτης, οι οποίες περιλαμβάνουν:
α) Χρήση ηλιοθερμικών συστημάτων παραγωγής θερμού νερού χρήσης με επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες.
β) Χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για παραγωγή ηλεκτρισμού.
γ) Χρήση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας για τη θέρμανση και την ψύξη του χώρου
δ) Χρήση ανεμογεννητριών για την παραγωγή ηλεκτρισμού.
ε) Χρήση στερεάς βιομάζας για τη θέρμανση του χώρου.
στ) Χρήση ηλιοθερμικών συστημάτων για την ψύξη του χώρου.
ζ) Χρήση τεχνικών της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, όπως π.χ. τα φυτεμένα δώματα για τη βελτίωση του κλιματισμού.
η) Ανακύκλωση των μεταχειρισμένων τηγανόλαδων από το εστιατόριο για την παραγωγή βιοντήζελ.

Η χρήση των προαναφερθέντων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τα τουριστικά καταλύματα της Κρήτης:
α) Θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας σε αυτά.
β) Θα μειώσει τη χρήση ορυκτών καυσίμων και θα αυξήσει τη χρήση ΑΠΕ σε αυτά.
γ) Θα μειώσει τις εκπομπές CO2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά.
Εφόσον η Πολιτεία επιχορηγεί τις επενδύσεις σε αειφορικές ενεργειακές τεχνολογίες σε τουριστικά καταλύματα γίνεται πιο εύκολο για τον επιχειρηματία να προβεί σε ενεργειακή αναβάθμιση του ξενοδοχείου του. Δεδομένου ότι σήμερα η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται, όπως αυξάνεται και η τιμή του πετρελαίου, οι ενεργειακές επενδύσεις σε τουριστικά καταλύματα αποτελούν ελκυστικές επενδύσεις από επιχειρηματική σκοπιά. Παράλληλα, η τουριστική επιχείρηση θα μπορεί να λάβει ευκολότερα περιβαλλοντική πιστοποίηση (ΕΜΑS ή ISO), ενώ κατά την ενεργειακή επιθεώρηση του κτηρίου θα λάβει ενεργειακό πιστοποιητικό ανώτερης κατηγορίας.
Συνεπώς, τα τουριστικά καταλύματα με την πραγματοποίηση ενεργειακών επενδύσεων, όπως προαναφέρθηκε, μπορούν να μειώσουν ή να μηδενίσουν το οικολογικό τους αποτύπωμα λόγω της χρήσης ενέργειας κατά τη λειτουργία τους, ενώ ταυτόχρονα το τουριστικό προϊόν της Κρήτης θα γίνει πιο ελκυστικό σε επισκέπτες που είναι οικολογικά ευαισθητοποιημένοι.

ΓΙΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ*

*Ο κ. Γιάννης Βουρδουμπάς διδάσκει Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Τεχνολογία στο ΤΕΙ Κρήτης και είναι επιστημονικός συνεργάτης της Θερμοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων Χανίων.

**Το κείμενο αυτό γράφτηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος SETCOM για την προώθηση της αειφόρου ενέργειας σε τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές, που συντονίζεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του POTSDAM της Γερμανίας και από την Ελλάδα συμμετέχει η Θερμοκοιτίδα Νέων Επιχειρήσεων Χανίων, με υπεύθυνο τον γράφοντα.

Πηγή:

694
com_k2.item
(1 vote, average 1.00 out of 5)
Πράσινα ξενοδοχεία στην Κρήτη-Δυνατότητες και προοπτικές1.00 out of 51 based on 1 voters.


επιστροφή στην κορυφή