Menu

refsto

Δελτίο τύπου της ΔEH για τις ανατιμήσεις

Για την ενημέρωση όλων των πελατών της η ΔΕΗ Α.Ε. απέστειλε σήμερα στα ΜΜΕ ανακοίνωση με την οποία επισημαίνει όλους εκείνους του λόγους που επέβαλαν αναπροσαρμογές των τιμολογίων ώστε να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά βασικά διαρθρωτικά προβλήματα του Τομέα Ηλεκτρισμού της χώρας μας.

Οι νέες αυξήσεις ανεπαίσθητη επίπτωση θα έχουν στον πληθωρισμό, καθώς ο συντελεστής στάθμισης του ηλεκτρικού ρεύματος είναι μόλις 1,645% στο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή τον οποίο καταρτίζει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. Δηλαδή το μέσο νοικοκυριό καταβάλλει 1,6 Ευρώ ανά 100 Ευρώ δαπανών από τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Σε ότι αφορά στις ενεργοβόρες Βιομηχανίες η μέση επίπτωση στο κόστος των πωληθέντων προϊόντων θα είναι κάτω του 1%.
Ακόμη και μετά τις πραγματοποιθείσες αναπροσαρμογές των τιμολογίων αυτά είναι τα χαμηλότερα μεταξύ όλων των χωρών μελών της Ε.Ε. με βάση τις Ισοτιμίες Αγοραστικής Δύναμης (PPS).
Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, οι αναπροσαρμογές των τιμολογίων θα αξιοποιηθούν για την πραγματοποίηση μεγάλων επενδύσεων εκσυγχρονισμού οι οποίες είναι αναγκαίες για να εξασφαλιστεί πλήρης επάρκεια και αδιάλειπτη και ποιοτική παροχή υπηρεσιών.
Το πλήρες κείμενο που δόθηκε για δημοσίευση έχει ως εξής :

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Προς τους Πελάτες μας,


Σχετικά με τις εγκριθείσες αυξήσεις ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Δεκεμβρίου 2007 θεωρούμε απαραίτητο να σας ενημερώσουμε σωστά και υπεύθυνα για την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στον τομέα του Ηλεκτρισμού:

  •  Οι εγκριθείσες ποσοστιαίες αυξήσεις, οι οποίες είναι πράγματι μεγάλες, δεν είναι τόσο μεγάλες σε απόλυτα ποσά ανά πελάτη. Είναι, όμως, οι μικρότερες δυνατές και δεν καλύπτουν τα συνολικά κόστη παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και διάθεσης ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Οι νέες αυξήσεις ανεπαίσθητη επίδραση θα έχουν στον πληθωρισμό. Με βάση το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο συντελεστής στάθμισης για το ηλεκτρικό ρεύμα είναι μόλις 1,645%. Δηλαδή, το μέσο νοικοκυριό πληρώνει για καθαρή αξία ηλεκτρικού ρεύματος 1,6 ευρώ ανά 100 ευρώ δαπανών του.
  • Δυστυχώς μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ πληρώνονται και άλλα ποσά για λογαριασμό τρίτων (δημοτικά τέλη, φόροι κλπ). Έτσι, διογκώνονται οι λογαριασμοί και δημιουργείται μια "δυσμενής εικόνα" για τη ΔΕΗ.
  • Τα τιμολόγια για τα νοικοκυριά στην Ελλάδα, σύμφωνα με την EUROSTAT, είναι από τα χαμηλότερα μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Εάν δε λάβουμε υπόψη την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών της κάθε χώρας μέλους τότε είναι τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Με απλά λόγια, και χώρες με σημαντικά χαμηλότερο ανά κάτοικο εισόδημα έχουν πολύ υψηλότερα τιμολόγια.
  • Όσον αφορά στις αυξήσεις από 1/12/07 των τιμολογίων για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες η μέση επίπτωση στο κόστος των πωληθέντων προϊόντων τους θα είναι κάτω του 1%.
  • Οι παρεχόμενες από τη ΔΕΗ Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας έχουν ένα πολύ μεγάλο κόστος για την Επιχείρηση και μειώνουν την κερδοφορία της. Από αυτές επωφελούνται οι πολυμελείς οικογένειες και οι κάτοικοι των νησιών μας που δεν είναι συνδεδεμένα με το Ηπειρωτικό Σύστημα.
  • Λόγω των καθηλωμένων για χρόνια τιμολογίων, σε επίπεδα κατά πολύ κάτω του κόστους, κανένας ιδιώτης δεν έχει μπει στην εμπορία ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν αναπτύχθηκε μέχρι σήμερα ανταγωνισμός στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Η κατακόρυφη άνοδος των τιμών των καυσίμων και των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας επιβαρύνουν ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια τη ΔΕΗ και μειώνουν δραματικά την κερδοφορία της. Η αναπροσαρμογή των τιμολογίων από την 1η Δεκεμβρίου θα καλύψει μέρος μόνο αυτού του κόστους από καύσιμα και αγορές ενέργειας.
  • Οι ακραίες υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν εφέτος ανέδειξαν την αναγκαιότητα σημαντικής αναβάθμισης των δικτύων και ενίσχυσης του παραγωγικού δυναμικού. Αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει χωρίς αναπροσαρμογή των τιμολογίων και, δυστυχώς, δεν μπορεί να γίνει άμεσα, γιατί τα αποτελέσματα των επενδύσεων θα εμφανισθούν μετά την ολοκλήρωσή τους.
  • Ο μη εξορθολογισμός των τιμολογίων συνιστά σοβαρή απειλή για το ενεργειακό μέλλον της χώρας. Γιατί, εάν δεν γίνουν επενδύσεις - από τη ΔΕΗ ή (και) τους ιδιώτες - θα παρακμάσει ο Τομέας Ηλεκτρισμού της χώρας μας και αναπόφευκτα θα εξαρτώμεθα όλοι από τις εισαγωγές και τη διεθνή ενεργειακή συγκυρία.

Αγαπητοί Πελάτες,

Ζητάμε την κατανόησή σας για τις αναγκαίες αυξήσεις των τιμολογίων.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι, παράλληλα με σας και εμείς, όλα τα μέλη της οικογένειας της ΔΕΗ, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μείωση του κόστους παραγωγής ενέργειας και των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπαθειών θα μας επιτρέψει να κάνουμε εκείνες τις μεγάλες επενδύσεις που χρειαζόμαστε για πλήρη επάρκεια και αδιάλειπτη και ποιοτική παροχή υπηρεσιών.

Στον παρακάτω Πίνακα παρατίθενται οι επιπλέον μηνιαίες επιβαρύνσεις για διάφορες κατηγορίες λογαριασμών.

    ΜΕΣΗ ΜΕΣΗ
    ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΥΞΗΣΗ
  ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΕΛΑΤΗ ΑΝΑ
  (σε χιλ.) ΠΡΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΗ
1.ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (Τετραμηνιαία κατανάλωση)   (€) (€)
       
ΑΠΟ 0 kWh - 800 kWh ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ 2.463 7,10 0,00
ΑΠΟ 801 kWh - 2000 kWh ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ 1.968 29,80 1,79
ΑΝΩ ΤΩΝ 2001 kWh ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ 303 84,17 6,73
ΑΠΟ 0 kWh - 2000 kWh ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ 793 24,19 1,69
ΑΝΩ ΤΩΝ 2001 kWh ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ 134 110,28 8,82
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΜΟΝΟ) 1.150 7,77 0,39
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 22 27,47 0,00
       
       
2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ      
       
ΓΕΝΙΚΑ  (ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ,ΓΡΑΦΕΙΑ,ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ,ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ.Λ.Π) 1.404 96,42 5,79
BIOMHXANIKA 69 177,12 14,17
ΑΓΡΟΤΙΚΑ 208 43,09 1,72
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 89 68,84 5,51Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2007                                                                                      Από το Γραφείο Τύπου ΔΕΗ

204
com_k2.item
(0 votes, average 0 out of 5)
Δελτίο τύπου της ΔEH για τις ανατιμήσεις0 out of 51 based on 0 voters.


επιστροφή στην κορυφή